Отбор

99

Кръстан

Център (5)

205 СМ

105 КГ

06.10.1999

БЪЛГАРИЯ

45

Димитър

Център (5)

204 СМ

97 КГ

04.03.2006

БЪЛГАРИЯ

32

Махмут

Тежко крило - Лек Център (4-5)

206 СМ

106 КГ

03.03.2001

БЪЛГАРИЯ

23

Петър

Атакуващ гард (2)

184 СМ

73 КГ

10.05.2006

БЪЛГАРИЯ

21

Йоанис

Атакуващ гард (2)

187 СМ

80 КГ

09.07.2004

БЪЛГАРИЯ

9

Александър

Крило - Тежко крило (3-4)

198 СМ

86 КГ

15.10.1995

БЪЛГАРИЯ

6

Омар

Плеймейкър (1)

183 СМ

85 КГ

12.10.1986

ШВЕЦИЯ

40

Антъни

Тежко крило - Лек Център (4-5)

206 cm

105 kg

07.05.1986

САЩ

33

Кръстомир

Плеймейкър (1)

192 cm

89 kg

05.10.2004

България

25

Томислав

Крило - Тежко крило (3-4)

195 cm

96 kg

25.06.2001

България

10

Васил

Атакуващ гард (2)

193 cm

94 kg

11.08.1992

България

8

Николай

Крило (3)

196 cm

94 kg

24.03.1994

България

99

Кръстанов

Център (5)

205 СМ

105 КГ

06.10.1999

БЪЛГАРИЯ

45

Стамов

Център (5)

204 СМ

97 КГ

04.03.2006

БЪЛГАРИЯ

32

Давидов

Тежко крило - Лек Център (4-5)

206 СМ

106 КГ

03.03.2001

БЪЛГАРИЯ

23

Ралчев

Атакуващ гард (2)

184 СМ

73 КГ

10.05.2006

БЪЛГАРИЯ

21

Кикрилис

Атакуващ гард (2)

187 СМ

80 КГ

09.07.2004

БЪЛГАРИЯ

9

Милов

Крило - Тежко крило (3-4)

198 СМ

86 КГ

15.10.1995

БЪЛГАРИЯ

6

Крайем

Плеймейкър (1)

183 СМ

85 КГ

12.10.1986

ШВЕЦИЯ

40

Гуджино

Тежко крило - Лек Център (4-5)

206 cm

105 kg

07.05.1986

САЩ

33

Михов

Плеймейкър (1)

192 cm

89 kg

05.10.2004

България

25

Минков

Крило - Тежко крило (3-4)

195 cm

96 kg

25.06.2001

България

10

Бачев

Атакуващ гард (2)

193 cm

94 kg

11.08.1992

България

8

Николов

Крило (3)

196 cm

94 kg

24.03.1994

България