Отбор

Състав

4

Дейшон
Найт

Комбо Гард (1-2)

185 cm

84 kg

30.04.1991

САЩ

5

Николай
Титков

Комбо Гард (1-2)

183 cm

83 kg

19.10.1998

България

6

Адриян
Секулов

Плеймейкър (1)

179 cm

80 kg

28.10.1996

България

7

Робертс
Фреиманис

Тежко крило (4)

201 cm

96 kg

03.07.1991

Латвия

8

Николай
Николов

Крило (3)

196 cm

94 kg

24.03.1994

България

9

Робърт
Георгиев

Атакуващ гард (2)

192 cm

85 kg

08.09.1998

България

10

Васил
Бачев

Атакуващ гард (2)

193 cm

94 kg

11.08.1992

България

15

Николас
Фулард

Център (5)

210 cm

110 kg

01.05.1996

САЩ

18

Хайдар
Баракат

Крило (3)

196 cm

95 kg

10.01.1999

България

23

Марио
Боянов

Атакуващ гард (2)

189 cm

82 kg

24.09.2004

България

25

Томислав
Минков

Крило - Тежко крило (3-4)

195 cm

96 kg

25.06.2001

България

33

Кръстомир
Михов

Плеймейкър (1)

192 cm

89 kg

05.10.2004

България

40

Антъни
Гуджино

Тежко крило - Лек Център (4-5)

206 cm

105 kg

07.05.1986

САЩ

4

ДейшонНайт

Комбо Гард (1-2)

185 cm

84 kg

30.04.1991

us

САЩ

5

Николай Титков

Комбо Гард (1-2)

183 cm

83 kg

19.10.1998

bg

България

6

Адриян Секулов

Плеймейкър (1)

179 cm

80 kg

28.10.1996

bg

България

7

Робертс Фреиманис

Тежко крило (4)

201 cm

96 kg

03.07.1991

lv

Латвия

8

Николай Николов

Крило (3)

196 cm

94 kg

24.03.1994

bg

България

9

Робърт Георгиев

Атакуващ гард (2)

192 cm

85 kg

08.09.1998

bg

България

10

Васил Бачев

Атакуващ гард (2)

193 cm

94 kg

11.08.1992

bg

България

15

НиколасФулард

Център (5)

210 cm

110 kg

01.05.1996

us

САЩ

18

Хайдар Баракат

Крило (3)

196 cm

95 kg

10.01.1999

bg

България

23

Марио Боянов

Атакуващ гард (2)

189 cm

82 kg

24.09.2004

bg

България

25

Томислав Минков

Крило - Тежко крило (3-4)

195 cm

96 kg

25.06.2001

bg

България

33

Кръстомир Михов

Плеймейкър (1)

192 cm

89 kg

05.10.2004

bg

България

40

Антъни Гуджино

Тежко крило - Лек Център (4-5)

206 cm

105 kg

07.05.1986

us

САЩ